Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 1-100 พากย์ไทย - ดูการ์ตูนออนไลน์
X กดพื่อปิดโฆษณา
ดูการ์ตูนออนไลน์ ดูอนิเมะออนไลน์  anime 2019  ดูฟรี

  Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 1-100 พากย์ไทย

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 1-100 พากย์ไทย


เรื่องย่อ Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์

Hunter x Hunter พากย์ไทย โดยเรื่องราวในเวอร์ชั่นนี้ ยังคงเป็นเรื่องราวของเหล่าฮันเตอร์ ที่ออกเดินทางไปทั่วโลก เพื่อปฎิบัติภาระกิจที่ยากและ อันตราย เพื่อเพิ่มลำดับของตัวเอง…โดยมี กอร์น เด็กชายอายุ 12 ปี ที่อาศัยอยู่กับน้าสาวชื่อมิโตะ ในเกาะปลาวาฬ ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ชาวประมงอาศัยอยู่กันตัวกอร์นนั้นตั้งแต่เด็กก็เชื่อว่า พ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ตั้งแต่เขายังเด็กเพราะทุกคนรวมทั้งน้า ของเขาบอกอย่างนั้นแต่ทว่าเมื่อเขาได้ทราบความจริงเกี่ยวกับพ่อ เขาจึงตัดสินใจ ที่จะออกเดินทางตามรอยของพ่อที่เป็นฮันเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ในตำ นาน ระหว่างการเดินทาง กอร์นก็ได้พบ กับ คิรัวร์ คุราปิก้าและ เลโอลีโอ พวกเขาต้องทดสอบคุณสมบัติมากมายเพื่อไปถึง เป้าหมายของการเป็นฮันเตอร์…  Hunter x Hunter พากย์ไทย

#hunter x hunter อ่าน


ดูออนไลน์

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 01

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 02

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 03

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 04

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 05

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 06

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 07

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 08

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 09

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 10

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 11

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 12

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 14

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 15

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 16

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 17

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 18

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 19

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 20

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 21

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 22

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 23

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 24

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 25

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 27

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 28

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 29

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 30

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 31

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 32

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 33

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 34

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 35

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 36

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 37

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 38

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 39

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 40

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 41

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 42

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 43

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 44

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 45

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 46

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 47

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 48

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 49

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 50

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 51

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 52

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 53

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 54

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 55

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 56

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 57

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 58

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 59

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 60

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 61

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 62

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 63

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 64

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 65

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 66

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 67

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 68

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 69

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 70

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 71

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 72

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 73

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 74

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 75

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 76

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 77

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 78

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 79

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 80

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 81

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 82

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 83

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 84

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 85

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 86

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 87

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 88

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 89

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 90

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 91

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 92

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 93

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 94

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 95

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 96

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 97

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 98

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 99

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 100


ระบุตอนที่เสียด้วย

ป้ายกำกับ

| การ์ตูนอนิเมะพากย์ไทย | all anime |

ดูการ์ตูนอนิเมะ HD ซับไทย พากย์ไทย ตอนล่าสุด ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ดูการ์ตูนอนิเมะซับไทย ดูการ์ตูนอนิเมะพากย์ไทย ดูการ์ตูนอนิเมะออนไลน์

แฟนเพจ

มาแรงรอบ 7 วัน
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 1-52 พากย์ไทย
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 1-52 พากย์ไทย
เรื่องย่อ Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร&nbs
Akagami no Shirayuki Hime สโนไวท์ผมแดง  ตอนที่ 1-24 ซับไทย
Akagami no Shirayuki Hime สโนไวท์ผมแดง ตอนที่ 1-24 ซับไทย
เรื่องย่อ Akagami no Shirayuki Hime สโนไวท์ผม
Dragonaut The Resonance มังกรเหิรฟ้าผ่ามิติ ตอนที่ 1-25 ซับไทย
Dragonaut The Resonance มังกรเหิรฟ้าผ่ามิติ ตอนที่ 1-25 ซับไทย
เรื่องย่อ Dragonaut The Resonance มังกรเหิรฟ้
Aoki Hagane no Arpeggio Ars Nova ตอนที่ 1-12 ซับไทย
Aoki Hagane no Arpeggio Ars Nova ตอนที่ 1-12 ซับไทย
เรื่องย่อ Aoki Hagane no Arpeggio Ars Nova
Noragami เทวดาขาจร ตอนที่ 1-12+OAD ซับไทย
Noragami เทวดาขาจร ตอนที่ 1-12+OAD ซับไทย
เรื่องย่อ Noragami เทวดาขาจร Noragami 
Utawarerumono Itsuwari no Kamen ตอนที่ 1-25 ซับไทย
Utawarerumono Itsuwari no Kamen ตอนที่ 1-25 ซับไทย
เรื่องย่อ Utawarerumono Itsuwari no Kamen
Durarara!!x2 Ketsu สงครามแดนสนธยา ภาค 4 ตอนที่ 1-12 ซับไทย
Durarara!!x2 Ketsu สงครามแดนสนธยา ภาค 4 ตอนที่ 1-12 ซับไทย
เรื่องย่อ Durarara!!x2 Ketsu สงครามแดนสนธยา ภ
Sankarea ซังกะเรอา มนต์รักซอมบี้สาวโมเอะ ตอนที่ 1-13 พากย์ไทย
Sankarea ซังกะเรอา มนต์รักซอมบี้สาวโมเอะ ตอนที่ 1-13 พากย์ไทย
เรื่องย่อ Sankarea ซังกะเรอา มนต์รักซอมบี้สาว
schwarzesmarken กองพันหน้ากากทมิฬ ตอนที่ 1-12 ซับไทย
schwarzesmarken กองพันหน้ากากทมิฬ ตอนที่ 1-12 ซับไทย
เรื่องย่อ schwarzesmarken กองพันหน้ากากทมิฬ
© 2019 ติดตาม ดูอนิเมะออนไลน์ พากย์ไทย -ซับไทยได้ที่นี่เท่านั้น · SiteMap ของ ดูการ์ตูนออนไลน์ ดูอนิเมะออนไลน์  anime 2019  ดูฟรี Top
หน้านี้ประมวลผล 0.1851 วินาที